Difference between revisions of "Vng Chng Xut Tinh Sm L G Cng Dng Cch Eo V Gi Bn"

From Scientific Programs
Jump to: navigation, search
(Created page with "Một số vòng rung phổ thông giá rẻ: vòng rung Prettylove , vòng rung lưỡi liếm 2 trong một, vòng rung lưỡi liếm Dur...")
 
m
Line 1: Line 1:
Một số v&ograve;ng rung phổ th&ocirc;ng gi&aacute; rẻ: v&ograve;ng rung Prettylove , v&ograve;ng rung lưỡi liếm 2 trong một, v&ograve;ng rung lưỡi liếm Durex Play Bliss , v&ograve;ng rung lưỡi liếm đ&ecirc; m&ecirc; …. Những lưu &yacute; khi sử dụng v&ograve;ng đeo: qu&yacute; kh&aacute;ch n&ecirc;n dọn dẹp vệ sinh v&ograve;ng rung bằng động y tế trước l&uacute;c sử dụng. Bạn th&ocirc;ng n&ecirc;n tr&eacute;t gel chất trơn tru l&ecirc;n nơi đặt v&ograve;ng rung b&ecirc;n tr&ecirc;n dương vật để đảm bẫyo độ b&aacute;m cố định v&agrave; thắt chặt đến v&ograve;ng.<br />V&ograve;ng đeo dương vật chống xuất tinh sớm được coi l&agrave; một trong m&oacute;n đồ đ&ugrave;a t&igrave;nh dục của nam nhi. Ngo&agrave;i ra sản phđộ ẩm c&ograve;n được thực hiện từ chất liệu kh&aacute;c độc như inox v&agrave; silicon TPE. V&ograve;ng đeo dương vật kh&aacute;ng xuất tinh sớm thậm ch&iacute; c&ograve;n được trang bị th&ecirc;m chức năng rung v&agrave; điều Khiển từ xa, sản phđộ ẩm sẽ đưa đến kho&aacute;i cảm t&igrave;nh dục của c&aacute;c bạn l&ecirc;n một tầm cao mới mẻ. Giới thiệu một số loại v&ograve;ng đeo hot nhất thị trường hiện nay:<br /><br /><h2>V&ograve;ng ĐEo Dương Vật C&oacute; Rung Jeusn ĐI&ecirc;u Khiển Từ Xa (Bd89m)</h2><br />V&ograve;ng đeo dương vật l&agrave; cụm từ c&ograve;n kh&aacute; mới nhất mẻ thậm ch&iacute; đối với những người trẻ linh động hiện tại. Vậy v&ograve;ng đeo dương vật l&agrave; g&igrave; v&agrave; n&oacute; ảnh hưởng trọn như thế n&agrave;o l&agrave; đối c&ugrave;ng với đời sống dục t&igrave;nh của nam nhi n&oacute;i ri&ecirc;ng rẽ v&agrave; c&aacute;c độc cặp vợ ck hoặc người y&ecirc;u n&oacute;i chung?<br />293 Trần Hưng Đạo, P. 321c Đinh Bộ Lĩnh P.26, Q. Q.B&igrave;nh Thạnh 371 Phạm Văn Đồng, P.11, Q. B&igrave;nh Thạnh 96 Dương B&aacute; Trạc, P.2, Q8<br /><br /><div style="text-align:center"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><ul><br />  <br /> <br /> <br /> <li>&copy; Bản quyền thuộc về - Oichin.com</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>C&ocirc;ng dụng, cơ hội đeo v&agrave; gi&aacute; ch&agrave;o b&aacute;n cực tốt</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>71 T&acirc;n Ấp, Ph&uacute; X&aacute;, Ba Đ&igrave;nh</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>V&ograve;ng ph&ograve;ng xuất tinh nhanh l&agrave; g&igrave;?</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Đăng k&yacute; nhận bản tin v&agrave; ưu đ&atilde;i khủng từ Oichin</li><br />  <br /> <br /> <br /></ul><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br /> <br />  <br />  <br /> <blockquote class="twitter-tweet"><br />   <br />   <br />  <br />  <p lang="vi" dir="ltr">Tội nghiệp cho con s&uacute;c vật n&agrave;y v&agrave; những con bầy đ&agrave;n theo sau react :)) 1 ph&aacute;t l&ecirc;n global lu&ocirc;n mới chết n&egrave;, phận s&uacute;c vật như m&agrave;y chỉ biết ngậm ng&ugrave;i cay c&uacute; trong v&ocirc; vọng rồi sủa ra mấy c&acirc;u &oacute;c ch&oacute; như n&agrave;y chứ l&agrave;m đ&eacute;o g&igrave; khi ngta đ&atilde; l&agrave; ĐẠI SỨ TO&Agrave;N CẦU YSL cay 😭 [https://t.co/XqxPgQAnoE pic.twitter.com/XqxPgQAnoE] </p>— Carolestde Laelia (@quangkhanhtien) [https://twitter.com/quangkhanhtien/status/1274926997420949505?ref_src=twsrc%5Etfw June 22, 2020] <br />   <br />   <br />   <br /> </blockquote><br />  <br />  <br />  <br /> <br />  <br />  <br /> <br /> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br /> <br /> <br /> <br /></div><br /><br />v&ograve;ng đeo cu l&agrave; g&igrave; &quot;/&gt;<br /><br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br /> <br /> <br />  <br /> <blockquote class="twitter-tweet"><br />  <br />  <br />  <br />  <p lang="vi" dir="ltr">Tội nghiệp cho con s&uacute;c vật n&agrave;y v&agrave; những con bầy đ&agrave;n theo sau react :)) 1 ph&aacute;t l&ecirc;n global lu&ocirc;n mới chết n&egrave;, phận s&uacute;c vật như m&agrave;y chỉ biết ngậm ng&ugrave;i cay c&uacute; trong v&ocirc; vọng rồi sủa ra mấy c&acirc;u &oacute;c ch&oacute; như n&agrave;y chứ l&agrave;m đ&eacute;o g&igrave; khi ngta đ&atilde; l&agrave; ĐẠI SỨ TO&Agrave;N CẦU YSL cay 😭 [https://t.co/XqxPgQAnoE pic.twitter.com/XqxPgQAnoE] </p>— Carolestde Laelia (@quangkhanhtien) [https://twitter.com/quangkhanhtien/status/1274926997420949505?ref_src=twsrc%5Etfw June 22, 2020] <br />  <br />  <br />  <br /> </blockquote><br />  <br />  <br />  <br /> <br />  <br />  <br />  <br /> <script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><br />  <br /> <br /> <br /></div><br />Vệ sinh lại ngay sau l&uacute;c sử dụng bởi x&agrave; ph&ograve;ng diệt khu vựcẩn, lau thật kh&ocirc; v&agrave; đ&oacute;ng k&iacute;n tr&aacute;nh bụi bẩn. Bảo quản nơi kh&ocirc; tho&aacute;ng, rời &aacute;nh s&aacute;ng sủa trược tiếp từ mặt trời để đảm mồi nhửo chất lượng cao v&agrave; tuổi thọ của sản phđộ ẩm. Đến tức th&igrave; Shopkiss.vn để t&igrave;m mua [https://hvqy1.com/vong-deo-duong-vat-vong-rung-tinh-yeu-chinh-hang/ c&aacute;ch d&ugrave;ng v&ograve;ng đeo cu] sắm sản phđộ ẩm hoặc mua sắm online b&ecirc;n tr&ecirc;n website của ch&uacute;ng t&ocirc;i. Trong khi, Shopkiss hiện tại c&oacute; cung cấp cho sản phđộ ẩm dương vật giả gi&aacute; rẻ bao gồm c&aacute;c loại dương vật giả c&oacute; d&acirc;y đeo, di động cầm tay chất lượng kh&ocirc;ng qu&aacute; tồi. 110 V&otilde; Thị S&aacute;u, P. T&acirc;n Định, quận.một<br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div>
+
Hậu phẫu thuật, người căn bệnh cần thiết đỡ đần đ&uacute;ng c&aacute;ch theo giới thiệu của b&aacute;c độc sĩ chuy&ecirc;n nghiệp để phục hồ nướci nhanh ch&oacute;ng hơn. [https://pastebin.fun/RsFtTpVSQ6 hướng dẫn đeo v&ograve;ng dương vật] cạnh c&aacute;c độc c&aacute;ch thức như d&ugrave;ng v&ograve;ng đeo, d&ugrave;ng thuốc, phẫu thuật,… đ&agrave;n &ocirc;ng bị xuất tinh nhanh cũng c&oacute; thể tự khắc phục tại nh&agrave; bằng phương ph&aacute;p chăm s&oacute;c đ&uacute;ng cơ hội. Sau đ&acirc;y l&agrave; một trong số c&aacute;ch chở che sức khỏe khoắn tại nh&agrave;, gi&uacute;p cải thiện biểu hiện xuất tinh nhanh: Tập luyện thể dục thể thao thể thao, k&iacute;ch th&iacute;ch cơ thể trao đổi h&oacute;a học, gi&uacute;p tăng mạnh mức độ khỏe khoắn, rời b&eacute;o ph&igrave;,… C&oacute; thể tập c&aacute;c hiểm b&agrave;i b&aacute;c tập Kegel để gi&uacute;p cải thiện biểu hiện sinh l&yacute;;<br />Xuất tinh sớm l&agrave; bệnh dịch l&yacute; m&agrave; đ&agrave;n &ocirc;ng th&ocirc;ng thường hoặc gặp gỡ phcửa ải, căn căn bệnh n&agrave;y g&acirc;y ra sự tự ti, mặc cảm v&ocirc; c&ugrave;ng rộng lớn đối với người bị bệnh. Xuất tinh sớm l&agrave; bệnh dịch l&yacute; m&agrave; đ&agrave;n &ocirc;ng thường hay gặp [https://hvqy1.com/vong-deo-duong-vat-vong-rung-tinh-yeu-chinh-hang/ ] [https://karashort23.tumblr.com/post/635319662440316928/v%C3%B2ng-%C4%91eo-d%C6%B0%C6%A1ng-v%E1%BA%ADt-ch%C3%ADnh-h%C3%A3ng-usa v&ograve;ng đeo dương vật] gi&aacute; rẻ phcửa quan, căn căn bệnh n&agrave;y tạo n&ecirc;n sự mặc... Top 6 dung dịch kh&aacute;ng xuất tinh nhanh của Nhật được đ&aacute;nh gi&aacute; cao C&aacute;c thương hiệu thuốc ph&ograve;ng xuất tinh nhanh của Nhật Bản được kh&aacute; nhiều con trai lựa chọn v&agrave;...<br />B&agrave;i viết l&aacute;ch cung cung cấp một số th&ocirc;ng tin về v&ograve;ng đeo dương vật chống xuất tinh sớm, một số c&aacute;ch thức điều trị xuất tinh nhanh phổ biến đổi hiện nay. tin tức v&agrave;o b&agrave;i luận chỉ mang t&iacute;nh chất h&oacute;a học tham khảo. ThuocDanToc.vn th&ocirc;ng đưa ra lời khuy&ecirc;n, chdấu đo&aacute;n th&ugrave;, c&aacute;ch thức điều trị thay mang đến b&aacute;c sĩ chuy&ecirc;n khoa.<br /><br /><h2>V&ograve;ng đEo Dương Vật K&eacute;o D&agrave;i Thời Gian Quan Hệ– Td002</h2><br />Điều n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m ảnh hưởng đến chất lượng cao tinh tr&ugrave;ng; Giữ l&ograve;ng tin lạc quan, thocửa ải m&aacute;i; Kh&ocirc;ng ti&ecirc;u thụ rất nhiều c&aacute;c hiểm loại chất k&iacute;ch th&iacute;ch như bia, rượu, thuốc l&aacute;, c&agrave; ph&ecirc;, kh&ocirc;ng lạm dụng thuốc t&acirc;y qu&aacute; liều; Sinh hoạt dục t&igrave;nh điều độ.<br /><br /><ul><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Một số điều con trai cần thiết lưu &yacute; Khi d&ugrave;ng như sau:</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>V&ograve;ng đeo chống xuất tinh sớm bởi kim loại.V&ograve;ng đeo chống xuất tinh nhanh c&oacute; chất lượng kh&ocirc;ng?</li><br />  <br /> <br /> <br /> <li>Nam giới cũng cần thiết ch&uacute; &yacute;, v&agrave;o khi quan tiền hệ, nếu như thđấy “cậu nhỏ” đau tức th&igrave; cần phải th&aacute;o ra ngay ngay lập tức.</li><br />  <br />  <br /> <br /> <li>Theo c&aacute;c độc chuy&ecirc;n vi&ecirc;n, đ&agrave;n &ocirc;ng cần thiết kh&ocirc;n c&ugrave;ng cẩn trọng khi d&ugrave;ng v&ograve;ng đeo chống xuất tinh sớm.</li><br />  <br />  <br />  <br /> <li>Đối c&ugrave;ng với nam giới mạnh mẽ, v&ograve;ng đeo ph&ograve;ng xuất tinh sớm sẽ c&oacute; t&aacute;c hiểm dụng r&otilde; rệt, c&ograve;n người hiện tượng mức độ khỏe mạnh yếu th&igrave; t&aacute;c dụng th&ocirc;ng đ&aacute;ng kể.</li><br /> <br /> <br /> <br /> <li>Để cuộc y&ecirc;u thương diễn ra b&oacute;ng tru, đ&agrave;n &ocirc;ng c&oacute; thể d&ugrave;ng th&ecirc;m gel b&ocirc;i trơn để hỗ trợ.</li><br />  <br /> <br /> <br /></ul><br /><br /><div style="text-align:center"><br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /></div><br /><br /><h3>Dương Vật Leten Wheel Thrusting Rung Thụt Liếm &acirc;M đạO</h3><br />Vệ sinh v&ugrave;ng k&iacute;n tinh khiết sẽ h&agrave;ng ng&agrave;y. Mặc quần trong c&oacute; chất liệu vcửa ải cotton th&ocirc;ng tho&aacute;ng đuối, vừa vặn. Tr&aacute;nh mang quần chật, ảnh hưởng đến lưu th&ocirc;ng huyết ở dương vật; Kh&ocirc;ng n&ecirc;n thường xuy&ecirc;n d&igrave;m m&igrave;nh v&agrave;o người thươngn nước r&eacute;t qu&aacute; l&acirc;u.<br /><br />https://pbase.com/topics/jenningskara68/vng_chng_xut_tinh_sm_l ='display: block;margin-left:auto;margin-right:auto;' src=&quot;data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgICAgMCAgIDAwMDBAYEBAQEBAgGBgUGCQgKCgkICQkKDA8MCgsOCwkJDRENDg8QEBEQCgwSExIQEw8QEBD/2wBDAQMDAwQDBAgEBAgQCwkLEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBD/wAARCAD6APoDASIAAhEBAxEB/8QAHQAAAgIDAQEBAAAAAAAAAAAAAAEGBwIFCAQDCf/EAEMQAAEDAwIEAwQIAwUHBQAAAAEAAgMEBREGIQcSMVFBYYETInGRCBQjMkJSocFicrEVFiQ00WNzgpKy4fAlQ8LS8f/EABsBAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAAFBgIDBAEH/8QANBEAAgIBAgQDBQgCAwEAAAAAAAECAwQFERIhMUEGE1EUImFxgTJCkaGxweHwI9EWJPFS/9oADAMBAAIRAxEAPwD9U0vFNCAEijfug7IAx0R4lA3CaAXihNCAQR3TQgF2TSTQC8fRNLxymgF3R2TSwgGhCEAISKMoBoWJeBuSB8V8HV9Gw8rqqIHsXhepN9D1Rb6I9KF84545W8zHgjuCssnyXh4+XUyQhCAEIQgBCEIAQhCAFiScppHqgFkpu6o8PVDuqAWSjJ7oTwUAsnumCc9UkIDNCWQjI7oBpeKaSAB0TS2HijI7oBoSyO6aAEk185JWRtL3uAAySScIDNxwMrR3jU9HbWlgcJJfyg7D4rQal1zFG51JQSbdHOHUqFVFxkqSXudue5Utiaa7Pft6ehYNP0Od+1l62Xob266urqxxBmLW/lbsFHai6Su94yE+q80sxK8U0mAd1MxqhVHaKLhi4FNUeGMdiQWLW1VZa1hllc+ne4B7Cdsd/irkpqiOqgZURODmSNDmkHqCuX6+oPtMNKvbhXcHXHR9G55JdAXQZPZp2HyIULqNSW1iRX/E2n10qORWtuezJiE0htsjI7qKKeNCWR3Rkd0A0ISQDQlkd0ZHdAGAjAJKaXdAYnsm7qg/uh3VAJGShCAEwBn0S8E/FAPACaEIAQhCAWB2QmhACRRlIkYKAwklZGwvkcA0Akk+Ch17k1DqYuo7IwU9J0NRKSA/4AbkKI8duOWl+EmkLzrPUcdTPadP0rquqjpmB0k7gQ1kTc7e85wG/wAV+X1x+mr9NX6afEJ3DzgM9+lbfMHclJasMdFTjbnnqSC4bflx44W9cWM1JrmzthxYMlOUfe23W/b47H6d33Rd7ssRrJaiCpjG8nsyeZo74PgtPuxoa7r4rijhZ9Bfjbw04p6Z11xE43VVyvlJWurLlS0dZPM2Ol9k4ezlkk+86R5DeUDHIHk7kBdtPPOebplWHTp2XwcrC7aPl5OXRx5C+XY+Em3VeCrkDWEr2znYrS3KfDeXPVddj25FgrW6NZI90k7nfhaCru4FymTR8hJyPrsgH/K1UZUO+rUT5XHdwwFe/A+Ew6Gie7/3aiR/9B+yh9Rf+Lb4ld8VSXsiXxRYXojA7I+BRg91CHz4MDsjA7Iwe6MHugBGAjB7owe6AMDsjA7Iwe6MHugGl3R80IDE9U3dUyD2CD1QGKFlg+SMHsEBj4ZTxung+SN/JAG/gjfyRkd0ZHdANLfxRkd0ZHdAG/kjfyRkd0bIBZPko1rPUTbRQuiid9vKMNx4Dut/V1UVHBJUSnDI2lxVM6ju8t0r5Jnk4zsM7AeAXfp+N59m76ImdF0/22/eX2Y9SM6ps1n1dZ62w6loYa+33GJ0NVTzt52Ssd1a4dlB+HnDHSnBulqbTwxhNgoqx5fNDRNxJIc9DK7L8eXNhT+ofk4Gd0qWjEkg93r1U/bVC2STj0L/ADw8eaUrYp7eqM7ZSOLOdwdyk8x5nFxce5J6nzXvlaGjYL0RxtjaGNGAF8aghrThdkYKuOxgpJy2iuRrax4aCc9FHp+epnDd+q2lznwC3uvAOWmp31Ug6DK5LHuyRgtoo0d9qMyx0bTu3qF07w5trrZou1Uzm8rjTtkcPN3vfuuX7DRy6g1PSUcYL31NQ1vTwJ//AFdf00DaeBkDBhsbA0fAdFB6jPmolI8VZHE4VL5n3GfJG/kjZGQowqAb+SN/JGyMjugDfyRv5I2RkIA38kb+SMjujI7oBoQhACR6JpHogA9QmkeoTQAkeiEvwoBIQhACPNCfh6oBHZGceCD1WMr2xxl7jgAElAQziLe/q1My3ROw6T3pPh4BVi5xJznJW11TdHXO7Tzcxw555R5DotXEwvPRWrAp8qpLufSdJxFh4sU+r5s+LYzI/YeK29JTCJnTdKnpw0523XtY3AXcoKHNnTdfxckfF7cY2Wur5OVpBK2kzsNBKjt0nJJY1LJ7RMsWPHI1jgamo7gHdaXVFeI2NooyMAZK3tRLHb6N08hwcfqq/q5prjW8rQXOkdjzyVwzfCt2d91ijDctP6PunX1t+nv80eYqJmGuI29o4YGPgM/ouiAopw10s3SWlaS3vwKiQe3qDjfnd4egwPRSvJVbyLPMsbPlep5PteTKzt0QEIHVGSktJwGRGUsFGSjJQA3qgjJSzhPJQC6p8pSTyUBkhCEAJHomkeiAD1CaR6hNACR6JpHogMUIQgBCEeSAFpNYXH+zrDUTZw549m3zJW76qAcVK8NpqWgDjl7nPIHboP3W/Gh5lsYs7tNo9py4V/H9CDMtFwq4/rbIZPZFnNzljuU7Z6gHG3icBet1mq6R5ZhrzsQAd3dAcDqcOyFraetqx7oMRHMHDMTdtgNtttmhbamulaA0+6XjGX+9l2Om2cfp4Kz1xyFzjsXq1ZkNua29DNtPNBgTM5c58c9Nl9cbYAwiIZhjiDdmcxO/UnG/6BOV2G5W+Lk/tdTVGUpfa6mvr5hHGd8LQBntZC9/3R3XuuMzppfZt6eK0Go7sy10ZgjcBI8b79FjY0TOPBVx+LNBqy8+2lMELvcZtt4qVcCtDvvt7/vFXQg0dveHt5hs+bq0enX5KC6csFy1rfoLRbmFz5ne84jZjfFx7ALrnS+m7fpWy01mt0YbHA3c43e7xcfMlQudk8K4F1ZXfEGp+TDyK3zf5I2o6BPGUIBwoYooIQd0IAQhCAMZQgHCDugBCEIDNCEIASPRNI9EAHqE0j1CaAEj0TSPRAYoQhACEI80AKo+JlUZtQ+yB2iiY3Hnuf3VuO93cqjdXVH1vUtbJnIEpZ8tlJaXHe7f0LF4Zr4stzfZM8NM122y2NOM42XjgGMYC2VMzforUnwxLjfI9TAGheO5VIijIzgr2SuDGc2eijV0rmBz3yvxGwZOVob25mjGqdk9zx11dFbqZ9ZO4cxHujuVXVTNcdTXdlFRwyTz1D+VjGbkkr1Xu61uornHbrbC+Z0jxHFHGMkldBcJeFFPoqibc7q1k15nb77tiIQfwNP9SozLyo1LbuearqVen1esn0X97Hv4W8OKTQlo+1ayS5VLQamXGcfwNPYfqfRTtuMbo6nZHKVX5Sc3xM+cXWzvm7LHu2M48khjO6MFIDKxNZlt5JDqjlKXVAZbeSDjyS5SjBQAMZ3T28liBlPlKAB1T28lj1T5SgMkIQgBI9E0igA9Qml4hNAJL8KySPRAYoTwUkAJ+HqkhAYzuDI3PPRoJVAVMxqrjUVBOfaSOd83Eq7tS1jKGxVtU445IH4+JGB+uFRFO7PvHqVNaRDnKRcfCtXu22/JGzhaDjyW1p24YtZTAOK2Tn+yhJB8FYbOmyJy97vY8N4rGwxEB3VVhqa9T1lS20W4PkkkeGNawZc95OAB6rfa0vwpI3nm97oFLfo/cPg+M6/vMYdPPzNoGOb9xmSDJ8Tvjyz32jMzJVMdz3LyoaVi+Y+vZepJuEHCWn0fTNvV4Y2W91DMuPUU7SPuN8+uT/4bP6bBHZGCqzOx2PikfOMnJsyrHba92wTyUkLE0DyUs4RhCAeSkjB6owUA8lGSjBRgoBZwnkowUYKASeSjBRgoDJCEIASTSPRACPFA6IHUoA8cI8PVHj6I8PVALO2Ujug9F5Kq6UFGM1VXDD/NIAvUm+SPYxc3tFbnsIxhYlaKXW+nI9hcGPd2aV8zre0HJHOW92kH91tWPa+aizp9hyWuUH+BpOLN4ZS2aK2tf9pVSAuA/KP++FVlPKNsFbHXt6qrve31bmEQN92PfIDR/wCFR+Coy4bqfwa/JrXqfSdDwPZMKMX1fN/Uk9C/I6+CzuVWGREBy19FPytzleO8Vn2bvgpGdm0Pib1RxW8yB372l91FQWdriBV1UUGe3O8Nz+q7Dt1FBbaGCgpWBkNNG2KNoGA1rRgD9FxjVyyU15p7hGSJIJmysI8C05Csy8654s6veGabihp6Mgcr45WtA/mJPNlQeXRPImlHoQeuafbqFsFGSUVvu2dCy3Cjg2mqomH+J4C809/tUETpXV0TgwZIY7md6AblU7TUl5p6GD+1KoS1IYPbPDjyl+NyM+GVpblqu32txjmuDXS/ka/OFhHTI95EZV4bjY+Vm/0LPdxesz7i2101ruTpXAkGamfE0gdi4L7O4jFp3t2B/Mf9FUlLrds7h7Gvp8no0y7rZOvstZTOjl9wvGBLHgkHuDhdEdOq67bkkvDlNfJx3+pZjOJ9tbtVwGPP8YK2lBrrTtcQ2Ouaxx2w/b9VSOleHMl9qpC7iBiscSWRTUXNkZ239oAfkFtrrw31xZGuqYoaa6wxgkmmJZLj+Q9fgCtEsbE4uBvhZyXaVpPH5LscJ+j3X68i9op4pWh8b2uafEHIX0Gc+S5+07ra72omajqJHMjOJaeYHLe4IO/7q49Last2qaL6zRP5ZGYEsRO7D+481xZOHPH59V6kLqWjX6cuN+9D1/2b9CxB6brJchDghCEAIQhACEIQAl5JpFACB1KAgdSgDxz5L41NTFSwvmne1kbAXOcTgABfbOB6KruIGpHXCsfZ6SXlpac/bOB++/8AL8B/VdGNjyyrFCJ24GFPOuVUend+hlqLiFV1T309lf7GnGQZj953mOwUFq7zTNe59XUmR53JkcT/AFWh1JqA0xFJSZc95DWtaMknwCtPhzwmpaGkjvWq4G1NxmHOIZd2QDtjoXd8qcnZTp8dordl4tjhaDjqUlzfT1ZBo7zRvZz+wcY8Z5gw4+eF6aarttYfsJg13kcL38T+Jc8s8untPyCOngJZNM0YDj4gY8P9CqxoKDUt5mMljtlbWuBwXwxkgHsT0/Vb6sqcocdq23JDFcrcfz8hKvfpu+3x3J3cbbUvaZIXl4xlRx/NDKct5XDwW9sdPr6g9y/aTuMUABJm5A4AAdTgkj5L03O0wXWm+t0PLz4yMeIWxcFy4q2baMyCfCpJr1RpILnG1gaXYPZeK41wkacFeOsgeeeF5LHtOB5LQ1NVVROdHLnLVrct+p2uSfNBWBrpObqvZZ9bu0/IPYOeT2B6rzWm11upbtR2SgwJq6ZsIcejATu4+QGT6LqfSXDbSmkaSKK3WmnNS1oElVJGHSyHG5Ljvv2Gy4snIjTstt2V/WNVqwWoyju32KQp9e0mqqSW13GgqBHI3DywkOA+I3CrPXOjq20/+pWWofPbHAc2HZkjO+S/uPNdJcdaWOG0W2sgjbHMKzl9o0AOxyOOM9tuipSwaoj1HLWWyRrI7jTueOX8NUwHB2/Nhb8e32iviR06TkRysdZMI7JvZo1X0c9PQX7ipSNrmNkjt9NNXFrhkFzeVjc585M+i6hv3DKy3Fr6i2Rst1YRkOhbiNx/jZ0Oe/VUXwOooNP8YYXwNAprnb6mCNv5H5Y/l+TCupjlw9FF5l1ld+8XtyKx4hyr8fUOKuTXJHPF5tFzsdY9kkboKulIeQ07EZ2ew9laXDfWjdUW51JWOxcKTAl2++3wcPkQfNe7XdgZdbUaqFjTVUbXSRkj7zfxs9QPnhU/py5O0vrmiqIXEU9TIInjOzmP2GfgcH0XRNxz8fj295HZKyOv6fKUltbDn/fmWLxJ0PHXRP1LZoRHc6VnNI1jf8zGM5ae7sdD5Y8VVts1HLpC/wBHeqR7vqdUA6Vg6OYfvDHl4LpTAcN9/iuZuIVCy21NfQxN5RRXB7IwPBjxzgD5heYFvnVyonz7o1eH8l5VU8O7mtuXy7r6HStHUxVdNHVQuDmStD2keIIX3HRQrhBdX3XQdtkldzPhD4Hf8DiB+mFNVEzjwScSqZFXkWyrfZtAmhCxNQimhCAEIQgBIppIACR8U+qR8UBqdT3P+yLNU14ID2MIjz+c7D9VSN0nNNQOlkdl78ucT1J8VZvFCq5aOht4O9RMXkdw0f6kKotZzGGkLfENVi0mvgodndl68L4yVam+sn+S/kODenWaq1xLda1nPTWkCUAjZ0p+5n4bn0CuniRfJLDpaqqIXctROBBCR15nbZHwGSov9Hu2MpdGTXHkxLXVb3uPdrcNA+YPzX340l0lPaaUH3XTvkI+DcfuVHz/AOxmKL6bnHlTWo65Gqf2Yvb6LmyqdI2iivmsrdYq334ZH807Cd3jlLuU+R5d101Q0VLb6VlHRwMhhjaGsYxoAaPgFy3wvrQzjXTxSP2dNMwZ/wByQuqh0WOoybt27GvxbbOWXGDfJLkvqxuHMMEbYVSa+oqHSt8pKimBZFdjJzxAANa9uMuHx5xsrcxn5Km/pFxyiitNTC4tcBVMaQejixpH/SteBNwvWzI7QG5Z0K9+Ut0/wZFdWWdr4v7UpG5PVwA6hQashFQ0SY36Eqc8P9QR6r0zG+oIMvL7OZvZw2KjF5oDbrjLSuBDXfdPkrDYt/eR9Ex5NN1S6o0diu0unNQ2+8R5/wAHUslcO7QfeHqMj1XZdHUR1VPHUwkGOVjXtI8QRkLiuvDSS4jfG/xXUnB28PvfD201Mji6SGI0ryf9k4sH6NCh9RhyUyq+K6FtC5fL9zx8cKR1Row1LR/lKqKQ+QceT/5hcdmrntGq5aymcWyQ1PtG/wBf6bLufXlrN30jdbexvM6SmeWDu5o5h+oC4a1TF7O9Cqb9ypja8HzGx/ZbNOn/AI2l2Z3eE7VPEnU+0v1RbtPXwWPU1p1TE0/VjJHW8revIdngehd811HSzxVMDKiF4eyRoe1w6EEbFclwk1OirNUPwSxvsiT27fNXDwI12y9WOTTFfUNNfaSWR8xw6Snz7p8+X7p9O6anTvtYv7ucfibClOEcmP3eT+XYtWZoewtPQjB+C5q1vEbdcGmMgOpqmSNp8mPIb+gXSznDC5p1+/65exDFuai4StbjxzKQFp018p+mxw+GZNWWemx0nTv542yY2cAVzjxglb/bd65SPeroh6iBuV0bHyxRtb4Nbhcr8Sboy5XWSWEg/W6mWoBz1bnlYfk0Jp3Kc5dtv3HhmP8A2LLOyX7/AMFy8BGuGhGF34qqXH6KyVEuFtodZtDWqje3le6IzO+L3F37qWhcFr4rGyCzpq3JsmvVjQhC1nKCEIQAhCEAJHoml5IAHRI+KaRGcoCuuJJLr1a48jlEMrvXLVVGvD9m4eStriOzku9qmI2dHMzPnlpVV67hJB26hWfAaeKvqfRvDbTqrS9H+rLe4NRNh4eWsNA95shPx53Lw8XouZtplI2EsjfUtB/ZergrUNn0DRMHWF8kZx/MT+69XFChNVYG1TRvRzsl9D7p/wCpRFDVect/X9StQn5Otty/+5fnuc12Oq/sPjHQVsmGsZc4w4nbDX+6f6rsQdFxpxFon0l+NXEeR08bZGOHg4f911hoi/xam0rbb1G4E1NO1z8eDxs4ehBC3arW4zUiR8WUturIXRrY3v8Aoq445Wp9do5tfHHzG3VLJnD+B3uO+XNn0Vj/AOi8F7tkd5tFZap/uVUL4XeWRjKjKp8E1Iq2Ff7NkQu9Gmcf8Jq59l1LXWKR5DHOLmA/mBx08xj5Ke8QKLmjirmNGRsSq6qaCs05r2kfVM9nK2c01QAOkjTykf0KtvUUQq7A84zytyrXW+KD2PqNrXmwtj0kVBd3BjgfBwBV/fRsudPU6MqrcydrpqSteXx53a14BB+B975Fc/X52KdrmnocL78NNd1ugNTxXljHSUVR9lVxAke0jz1Hm3qPUeK4cyvza3FdTh1nDlnY0q4faXNfTsdqvwWcpGQeq4v4x6YNhvlfQQRlrKKodJCP9i/duPhsPRdhWW9W2/26G62qpZUU1Q0Pjew5BH+qqn6Qui3XO2Ranoqb2ktK32FUGjcxE7HzwT8iT4KNwbPKt4Zdyq+HMv2LNdVvJS5P59iq6F3s+Hls5uri1wHxyo3Zr/ctNahjvtqn9lUU8uR2cM7tPcHxUk1E5lrsdstLTj2TA4jyAwFBomuleS4Hckqds2l7r9D6DGEbFKM1umdbaZ4p2LU+m57lHMynrKanc6ame4BwcG/h/MMqqrJQO1DxJs9sB5m0zxUTu7cgLz83beqiOk6dkAmuc/uxU7Cck7E+A/QLe6DvFXarhV6nE7YjNmJhLckjIJxn0C41jKiuSh94gY6RHBhdHFfOa2XwL04kagZZdPyU8UvLV3EGngwdxke87yAGTnvhURo/T0mvNbxwRRuNBTOaZHDoIm7Y9T/Ve3Ul6v8Aq25x0MYkqLlWj2MEII+wjPUnwBO+6u3h1oek0RZGUMYa+rlAdUy/nf2HkFy2bYNXl/efUiLXHQsPyN97Zddv72/UlMELIY2xsGGsAAA8AF9B0QjoooqI0JJoAQkU0AIQhACRTSKAAjugIx1QEM4k0wfbqSuA/wAtUtyfJwwf1wqs1lTGWnEngWq89Q21t2s9XQHrLE4NPZ3Vp+YCpq5xuq7SQ5v2kWWvHYjYhWDSbFOp1Pt+5dPDOSlFRfWL/J/ybrgHdmmiuNidgOhlFQwdw4YPyI/VWfeKFl0tlTb3kYniLN/MbH5rnfQd8OmNYU9TK7lp5nGCbPTld0PocH0XSbCCPdIUdn1um7jXfmcPifFlh6h50OktpL59zlziLaJJbdFVSM5Z6N5jlGOnXP6hSX6Oms46KWp0TXSlomcaii5jtnrIwfH73/MpVxJ03HFVSVXsyaW5Dll22bLjr6gD9e6oWut9fYrq2ale6Kpo5RLDI3Ygg5BClrlHOpU13X5llhGvXNO4O7W6+D/9O0ASfkjGVBOGPEqg1tbmxTuZBdqdgFTT53P8be7T18lPOYEYVcnCUJOMj51kY9mNY6rVs0UBx30eylvtHqSnZiKtlYJNthUN8f8AiYPm1fef37A8E9Y/2Vp8RKajq9I3KOsjD2th5258HtILT8wFVVa/2Fif/u/2Vh0y12UtPsXbRcueViQrl1g9l8il9RPDKaQZ2Dv3Xuu2iLraNK2O8VEBNPdIDPHIB91ziTyHtkYI758lqtQuMzTCwe9JIGDvkqaM1Bf621QWavuU1RR08bI44XY5WtYAG7AeGAk3Lj3j0Jybu85OnbZddzTaO4gaq0DORaKs/V3PzLSTDmif3OM7HzH6q1YuN9XrS21Nn/u+2kdLFyy1An5mNBO+AQDuoQ2htFxAjqbeJZCNizY+pC+9Npu6z2+e1aVtFRUBp/xksLC/lP5QfE/0WLqqb82a22NGVh4M5e0XxSku/T/0il/ucd0u0srnkQNPJHjxA7euVnZbQLmcwfcBILiFJ6LhpeecA6SvUzh+F9P7NmfMkqb2Pg7qS6sbFeJIrJQdHQQEPmeOxPQfqsp5FUfenL8DKzVMPFhvOxN/ArK41NPN7Kw0EzI6Zp+2mJ2c7t5qV6c0VqG7mOnsdqlZEBgVtWwxwxju1p3cfRX3p7R9h0xQx0Nnt8UTGD75HM9x8SXHclbrGDsAuCzUpPlBFYyPFNj3VENvi/8AREdC8PLXo6F84kdV3Kcf4iskHvO7gdgpeGgJoUbKTm+KXUq9t075uyx7tghCFiawQhCAEIQgBCEIASTSPRAHVGeqB0R4lAJwznKq3V9oFqvT3tjIpLll7fyiX8Q9evzVp+PotTqOxwX62yUMp5XffjeOrHjof/PBdWHkPGtU+3c79Ny3h3qT6PkznDUNufTVTnBvjlXDwn1rFerS2zVs/wDjqNvKC47yRjofiPFQi82uaX21BWwiOspiWvb37EeR6gqJ0stfYbiytonuimhdlpB6f6hT+XRHKr5d+aZ9Fy8WvXMLyt/eXNP4/wCmdMXa2Ut3oZbfVNBjkbg9wfAjzVD6x0xLQ1poa+MCaPJhlxtKxWjoriLbtRwsp6t7KavAAdG44Dz3bn+i32odO2zUtC6juEeWndkjfvMPgWlRGLkTwZuuxe6+pTMDLv0LIdOTFpb81+69TmZtlqKSqjuNmuBo62E8zSH8jgfI9CFY+nuNV3toZSays75WtAH1umABd/Mw4HyPooFr6X+42oJbDcpPrDQxskUnLguYehx36g/BRGfWNskcGQU7nyE4a0N3ypKymnJjxdUXe7T8TV6o2z5prdPv+Jbuq+I02t7nBabMyWG1RuD5HPHK+d3gCPBo7d1rNXVYpLQ6POCW4Xl0lb5YKY11YzkkkGeU/hHZR/Xd59vL9UjcSG77DK6Kq44tO0TVTi04aVdK2jH82RKkhjq7qyeokaynpsyOLj+M7N/dTS1QQ18jIKKN0j3/AHWMaXyP+DBk+qk2iPo6MvMUN71nX1MMUjWujoIDyEjqC93UfAfNXhYdJ2DTNK2ksdrp6RjQBzMZ7zv5ndSfiVFTzoQ+yt2Q2R4kpx941R4pfl/JXOl+FNVU4mvjTR02x9ix320g7OI2YPIEn4K0rda6G1UsdHbqWOngjGGsY3AC9mAMowFHXZFmQ95sqWbqF+fLitf07Ix5eybQMb7p4Ca0nCCEIQ9BCEIAQhCAEIQgBCEIAQhCAEvJNIoAQOpQEDqUAePokRkFMdfRB6ICLav0g2+RCrpC2KvhH2T/AAePyu7j+iqa4UPtZ5KSupzS1kRw9jtt++fEea6A67YWk1HpG1algEdbEWSxj7Odmz2fA+I8ipHC1CWP7k+cSd0nWZYMlXZzj+a/j4FATW2opX8zQ5vLuHN8FIrRxD1TamNh+ttqYm7Bs45iB8eq9GodN6h0s4mpiNXQjf6zG3IA/iHVv9Fo/r9FIOYxsOVMtY+VHiT3ReuPG1WreSU1/fqmaviKybiFdqe61JjpXQQexLGNL+YAk5/VebTuhrfbpRVyR8z29HPA/QeC3ZudFCMtDGn4LU3LVDxJFR0UMs9TUuLIIYmF75Xdmgdfj0WUVVjx+CNseDFqVUFwxRs75eWUVP8AV6ZvPI7ZjGjJPkpdwx4RGOaPVWroeeqc4S09I8ZEXiC8eJ8vBbHhrwskt74tS6tja+54DoqYkOFMe5PQv38Nh59VabR02UNnZ7ufDDoUrWNbVy9nxntHu/UTGYG6zQhRhWBJoQgBJNCAXRBKCsXHCAZdjbCA7J6KA6k438OdK3Z1mu99Aq43csrIoXyexPZxaMA+Shtg482STV9YL5rGlfQTuEFupKKjme1mXbPkeWZLyMbDYZUdbquJVYq3Nb77denzOKeoY8JqtyW7e3y+ZeOd0s7dF4Ka9WyqYJKavp5WnO7ZAehIPyIIPbC1lx17pS0TOjud9pKUNpjWGSV/LEIQ4NLjIfd6uAxnK3yzceC3lZH8USUaLZvaMW38iRc22cJ5WoptT2CtoW3OkvNFNSPhFQ2Zk7SwxfnznHLsd+i+lTfrTR0dRX1VypoaekHNPK+ZoZEMZy49BsfFZrKpa3U1+KMXVYntwv8AA2ZKM+X6rUU+prHU1slup7xRy1UL/ZyQtnaXtfgHBGcg4c0+o7raZPl81lXdC5N1yT29Hv8AoeThKvbiTX0PohCFtMQSPRNI9EADogdSgdEDqUAePojwQOvog9EAh0wkU29UHqgMXtDm4cMg7bqLXbhppK8OdLLbhBK45MkDiwk/AbfopWegWLllCcoP3Xsbar7aHxVSafwK9HBHSnNl9VcXDsZm/wD1Uk0/ofTemn+2tNsjim5eQzOJdIR25jvjyC3w6+iY6rKVtkuUpG23NyMhbWTbXzBZdkj1T7LWco0IQgBCEIAQhCAR6LFw2WaTvD4rxg4Q4w6Ruel+IF2ZdopHNrK2Sqpagt+/A9xJwfzbkE9wPXTaKqpbdqqgrKeyC5TMqeWOia0/ascMezGMnJyd/DA+K74uVut9cWGtoaeo9m/LPaxNfynuMjZfN9rtgrI6wW6lFQxuGy+xbztGfB2MhUbI8MVvJco2NLf036v5lXnpkoX8Vc9tmtuXT67lC2X6LrKSkgrIqm2UldSWi4UdFmiLnQ1FS5jo5pcuc1z4+VwyAAec9znW6Y+itqa0xUVVVajtbKq11bqmjpvZPmpv80Jw1+eUlvug4A2dvvhdNM8fiVmP2Ui/CWmcS918vj9T6b/yzVkmpWb77Pmk/X/b/E5ovv0ZtZXnUdRdp9Q2Ux1dFNSyewpnUzeWRuDD7NoIMeS48xcXb791JdE/R9rNIVt6gp660Gy35gpq6iFI77Wn9pVOIGHAB3LPEwHccseMdMXkQMgY8Evxj1XtXhTTq5+bHi35/effr+Jru8U6ldQqJSXDyWyil0e6+qOd7B9FYWyS1VdfqKGvuNG1r57hLBmd0zaqGUPjP4T7KER569PNdDD2YABLdvNZePqkQM9ApPB0vG0lNYy24uvP0IzUdYy9Talky3232+u3p+h//9k=&quot; width=&quot;255px&quot; alt=&quot;V&ograve;ng Đeo Dương Vật&quot;/&gt;<br /><br /><div style="display: flex;justify-content: center;"><br />  <br />  <br />  <br /> <br /> <br /></div>

Revision as of 16:22, 20 November 2020

Hậu phẫu thuật, người căn bệnh cần thiết đỡ đần đúng cách theo giới thiệu của bác độc sĩ chuyên nghiệp để phục hồ nướci nhanh chóng hơn. hướng dẫn đeo vòng dương vật cạnh các độc cách thức như dùng vòng đeo, dùng thuốc, phẫu thuật,… đàn ông bị xuất tinh nhanh cũng có thể tự khắc phục tại nhà bằng phương pháp chăm sóc đúng cơ hội. Sau đây là một trong số cách chở che sức khỏe khoắn tại nhà, giúp cải thiện biểu hiện xuất tinh nhanh: Tập luyện thể dục thể thao thể thao, kích thích cơ thể trao đổi hóa học, giúp tăng mạnh mức độ khỏe khoắn, rời béo phì,… Có thể tập các hiểm bài bác tập Kegel để giúp cải thiện biểu hiện sinh lý;
Xuất tinh sớm là bệnh dịch lý mà đàn ông thông thường hoặc gặp gỡ phcửa ải, căn căn bệnh này gây ra sự tự ti, mặc cảm vô cùng rộng lớn đối với người bị bệnh. Xuất tinh sớm là bệnh dịch lý mà đàn ông thường hay gặp [1] vòng đeo dương vật giá rẻ phcửa quan, căn căn bệnh này tạo nên sự mặc... Top 6 dung dịch kháng xuất tinh nhanh của Nhật được đánh giá cao Các thương hiệu thuốc phòng xuất tinh nhanh của Nhật Bản được khá nhiều con trai lựa chọn và...
Bài viết lách cung cung cấp một số thông tin về vòng đeo dương vật chống xuất tinh sớm, một số cách thức điều trị xuất tinh nhanh phổ biến đổi hiện nay. tin tức vào bài luận chỉ mang tính chất hóa học tham khảo. ThuocDanToc.vn thông đưa ra lời khuyên, chdấu đoán thù, cách thức điều trị thay mang đến bác sĩ chuyên khoa.

Vòng đEo Dương Vật Kéo Dài Thời Gian Quan Hệ– Td002


Điều này có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng cao tinh trùng; Giữ lòng tin lạc quan, thocửa ải mái; Không tiêu thụ rất nhiều các hiểm loại chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá, cà phê, không lạm dụng thuốc tây quá liều; Sinh hoạt dục tình điều độ.

  • Một số điều con trai cần thiết lưu ý Khi dùng như sau:
  • Vòng đeo chống xuất tinh sớm bởi kim loại.Vòng đeo chống xuất tinh nhanh có chất lượng không?
  • Nam giới cũng cần thiết chú ý, vào khi quan tiền hệ, nếu như thđấy “cậu nhỏ” đau tức thì cần phải tháo ra ngay ngay lập tức.
  • Theo các độc chuyên viên, đàn ông cần thiết khôn cùng cẩn trọng khi dùng vòng đeo chống xuất tinh sớm.
  • Đối cùng với nam giới mạnh mẽ, vòng đeo phòng xuất tinh sớm sẽ có tác hiểm dụng rõ rệt, còn người hiện tượng mức độ khỏe mạnh yếu thì tác dụng thông đáng kể.
  • Để cuộc yêu thương diễn ra bóng tru, đàn ông có thể dùng thêm gel bôi trơn để hỗ trợ.


Dương Vật Leten Wheel Thrusting Rung Thụt Liếm âM đạO


Vệ sinh vùng kín tinh khiết sẽ hàng ngày. Mặc quần trong có chất liệu vcửa ải cotton thông thoáng đuối, vừa vặn. Tránh mang quần chật, ảnh hưởng đến lưu thông huyết ở dương vật; Không nên thường xuyên dìm mình vào người thươngn nước rét quá lâu.

https://pbase.com/topics/jenningskara68/vng_chng_xut_tinh_sm_l ='display: block;margin-left:auto;margin-right:auto;' src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgICAgMCAgIDAwMDBAYEBAQEBAgGBgUGCQgKCgkICQkKDA8MCgsOCwkJDRENDg8QEBEQCgwSExIQEw8QEBD/2wBDAQMDAwQDBAgEBAgQCwkLEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBD/wAARCAD6APoDASIAAhEBAxEB/8QAHQAAAgIDAQEBAAAAAAAAAAAAAAEGBwIFCAQDCf/EAEMQAAEDAwIEAwQIAwUHBQAAAAEAAgMEBREGIQcSMVFBYYETInGRCBQjMkJSocFicrEVFiQ00WNzgpKy4fAlQ8LS8f/EABsBAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAAFBgIDBAEH/8QANBEAAgIBAgQDBQgCAwEAAAAAAAECAwQFERIhMUEGE1EUImFxgTJCkaGxweHwI9EWJPFS/9oADAMBAAIRAxEAPwD9U0vFNCAEijfug7IAx0R4lA3CaAXihNCAQR3TQgF2TSTQC8fRNLxymgF3R2TSwgGhCEAISKMoBoWJeBuSB8V8HV9Gw8rqqIHsXhepN9D1Rb6I9KF84545W8zHgjuCssnyXh4+XUyQhCAEIQgBCEIAQhCAFiScppHqgFkpu6o8PVDuqAWSjJ7oTwUAsnumCc9UkIDNCWQjI7oBpeKaSAB0TS2HijI7oBoSyO6aAEk185JWRtL3uAAySScIDNxwMrR3jU9HbWlgcJJfyg7D4rQal1zFG51JQSbdHOHUqFVFxkqSXudue5Utiaa7Pft6ehYNP0Od+1l62Xob266urqxxBmLW/lbsFHai6Su94yE+q80sxK8U0mAd1MxqhVHaKLhi4FNUeGMdiQWLW1VZa1hllc+ne4B7Cdsd/irkpqiOqgZURODmSNDmkHqCuX6+oPtMNKvbhXcHXHR9G55JdAXQZPZp2HyIULqNSW1iRX/E2n10qORWtuezJiE0htsjI7qKKeNCWR3Rkd0A0ISQDQlkd0ZHdAGAjAJKaXdAYnsm7qg/uh3VAJGShCAEwBn0S8E/FAPACaEIAQhCAWB2QmhACRRlIkYKAwklZGwvkcA0Akk+Ch17k1DqYuo7IwU9J0NRKSA/4AbkKI8duOWl+EmkLzrPUcdTPadP0rquqjpmB0k7gQ1kTc7e85wG/wAV+X1x+mr9NX6afEJ3DzgM9+lbfMHclJasMdFTjbnnqSC4bflx44W9cWM1JrmzthxYMlOUfe23W/b47H6d33Rd7ssRrJaiCpjG8nsyeZo74PgtPuxoa7r4rijhZ9Bfjbw04p6Z11xE43VVyvlJWurLlS0dZPM2Ol9k4ezlkk+86R5DeUDHIHk7kBdtPPOebplWHTp2XwcrC7aPl5OXRx5C+XY+Em3VeCrkDWEr2znYrS3KfDeXPVddj25FgrW6NZI90k7nfhaCru4FymTR8hJyPrsgH/K1UZUO+rUT5XHdwwFe/A+Ew6Gie7/3aiR/9B+yh9Rf+Lb4ld8VSXsiXxRYXojA7I+BRg91CHz4MDsjA7Iwe6MHugBGAjB7owe6AMDsjA7Iwe6MHugGl3R80IDE9U3dUyD2CD1QGKFlg+SMHsEBj4ZTxung+SN/JAG/gjfyRkd0ZHdANLfxRkd0ZHdAG/kjfyRkd0bIBZPko1rPUTbRQuiid9vKMNx4Dut/V1UVHBJUSnDI2lxVM6ju8t0r5Jnk4zsM7AeAXfp+N59m76ImdF0/22/eX2Y9SM6ps1n1dZ62w6loYa+33GJ0NVTzt52Ssd1a4dlB+HnDHSnBulqbTwxhNgoqx5fNDRNxJIc9DK7L8eXNhT+ofk4Gd0qWjEkg93r1U/bVC2STj0L/ADw8eaUrYp7eqM7ZSOLOdwdyk8x5nFxce5J6nzXvlaGjYL0RxtjaGNGAF8aghrThdkYKuOxgpJy2iuRrax4aCc9FHp+epnDd+q2lznwC3uvAOWmp31Ug6DK5LHuyRgtoo0d9qMyx0bTu3qF07w5trrZou1Uzm8rjTtkcPN3vfuuX7DRy6g1PSUcYL31NQ1vTwJ//AFdf00DaeBkDBhsbA0fAdFB6jPmolI8VZHE4VL5n3GfJG/kjZGQowqAb+SN/JGyMjugDfyRv5I2RkIA38kb+SMjujI7oBoQhACR6JpHogA9QmkeoTQAkeiEvwoBIQhACPNCfh6oBHZGceCD1WMr2xxl7jgAElAQziLe/q1My3ROw6T3pPh4BVi5xJznJW11TdHXO7Tzcxw555R5DotXEwvPRWrAp8qpLufSdJxFh4sU+r5s+LYzI/YeK29JTCJnTdKnpw0523XtY3AXcoKHNnTdfxckfF7cY2Wur5OVpBK2kzsNBKjt0nJJY1LJ7RMsWPHI1jgamo7gHdaXVFeI2NooyMAZK3tRLHb6N08hwcfqq/q5prjW8rQXOkdjzyVwzfCt2d91ijDctP6PunX1t+nv80eYqJmGuI29o4YGPgM/ouiAopw10s3SWlaS3vwKiQe3qDjfnd4egwPRSvJVbyLPMsbPlep5PteTKzt0QEIHVGSktJwGRGUsFGSjJQA3qgjJSzhPJQC6p8pSTyUBkhCEAJHomkeiAD1CaR6hNACR6JpHogMUIQgBCEeSAFpNYXH+zrDUTZw549m3zJW76qAcVK8NpqWgDjl7nPIHboP3W/Gh5lsYs7tNo9py4V/H9CDMtFwq4/rbIZPZFnNzljuU7Z6gHG3icBet1mq6R5ZhrzsQAd3dAcDqcOyFraetqx7oMRHMHDMTdtgNtttmhbamulaA0+6XjGX+9l2Om2cfp4Kz1xyFzjsXq1ZkNua29DNtPNBgTM5c58c9Nl9cbYAwiIZhjiDdmcxO/UnG/6BOV2G5W+Lk/tdTVGUpfa6mvr5hHGd8LQBntZC9/3R3XuuMzppfZt6eK0Go7sy10ZgjcBI8b79FjY0TOPBVx+LNBqy8+2lMELvcZtt4qVcCtDvvt7/vFXQg0dveHt5hs+bq0enX5KC6csFy1rfoLRbmFz5ne84jZjfFx7ALrnS+m7fpWy01mt0YbHA3c43e7xcfMlQudk8K4F1ZXfEGp+TDyK3zf5I2o6BPGUIBwoYooIQd0IAQhCAMZQgHCDugBCEIDNCEIASPRNI9EAHqE0j1CaAEj0TSPRAYoQhACEI80AKo+JlUZtQ+yB2iiY3Hnuf3VuO93cqjdXVH1vUtbJnIEpZ8tlJaXHe7f0LF4Zr4stzfZM8NM122y2NOM42XjgGMYC2VMzforUnwxLjfI9TAGheO5VIijIzgr2SuDGc2eijV0rmBz3yvxGwZOVob25mjGqdk9zx11dFbqZ9ZO4cxHujuVXVTNcdTXdlFRwyTz1D+VjGbkkr1Xu61uornHbrbC+Z0jxHFHGMkldBcJeFFPoqibc7q1k15nb77tiIQfwNP9SozLyo1LbuearqVen1esn0X97Hv4W8OKTQlo+1ayS5VLQamXGcfwNPYfqfRTtuMbo6nZHKVX5Sc3xM+cXWzvm7LHu2M48khjO6MFIDKxNZlt5JDqjlKXVAZbeSDjyS5SjBQAMZ3T28liBlPlKAB1T28lj1T5SgMkIQgBI9E0igA9Qml4hNAJL8KySPRAYoTwUkAJ+HqkhAYzuDI3PPRoJVAVMxqrjUVBOfaSOd83Eq7tS1jKGxVtU445IH4+JGB+uFRFO7PvHqVNaRDnKRcfCtXu22/JGzhaDjyW1p24YtZTAOK2Tn+yhJB8FYbOmyJy97vY8N4rGwxEB3VVhqa9T1lS20W4PkkkeGNawZc95OAB6rfa0vwpI3nm97oFLfo/cPg+M6/vMYdPPzNoGOb9xmSDJ8Tvjyz32jMzJVMdz3LyoaVi+Y+vZepJuEHCWn0fTNvV4Y2W91DMuPUU7SPuN8+uT/4bP6bBHZGCqzOx2PikfOMnJsyrHba92wTyUkLE0DyUs4RhCAeSkjB6owUA8lGSjBRgoBZwnkowUYKASeSjBRgoDJCEIASTSPRACPFA6IHUoA8cI8PVHj6I8PVALO2Ujug9F5Kq6UFGM1VXDD/NIAvUm+SPYxc3tFbnsIxhYlaKXW+nI9hcGPd2aV8zre0HJHOW92kH91tWPa+aizp9hyWuUH+BpOLN4ZS2aK2tf9pVSAuA/KP++FVlPKNsFbHXt6qrve31bmEQN92PfIDR/wCFR+Coy4bqfwa/JrXqfSdDwPZMKMX1fN/Uk9C/I6+CzuVWGREBy19FPytzleO8Vn2bvgpGdm0Pib1RxW8yB372l91FQWdriBV1UUGe3O8Nz+q7Dt1FBbaGCgpWBkNNG2KNoGA1rRgD9FxjVyyU15p7hGSJIJmysI8C05Csy8654s6veGabihp6Mgcr45WtA/mJPNlQeXRPImlHoQeuafbqFsFGSUVvu2dCy3Cjg2mqomH+J4C809/tUETpXV0TgwZIY7md6AblU7TUl5p6GD+1KoS1IYPbPDjyl+NyM+GVpblqu32txjmuDXS/ka/OFhHTI95EZV4bjY+Vm/0LPdxesz7i2101ruTpXAkGamfE0gdi4L7O4jFp3t2B/Mf9FUlLrds7h7Gvp8no0y7rZOvstZTOjl9wvGBLHgkHuDhdEdOq67bkkvDlNfJx3+pZjOJ9tbtVwGPP8YK2lBrrTtcQ2Ouaxx2w/b9VSOleHMl9qpC7iBiscSWRTUXNkZ239oAfkFtrrw31xZGuqYoaa6wxgkmmJZLj+Q9fgCtEsbE4uBvhZyXaVpPH5LscJ+j3X68i9op4pWh8b2uafEHIX0Gc+S5+07ra72omajqJHMjOJaeYHLe4IO/7q49Last2qaL6zRP5ZGYEsRO7D+481xZOHPH59V6kLqWjX6cuN+9D1/2b9CxB6brJchDghCEAIQhACEIQAl5JpFACB1KAgdSgDxz5L41NTFSwvmne1kbAXOcTgABfbOB6KruIGpHXCsfZ6SXlpac/bOB++/8AL8B/VdGNjyyrFCJ24GFPOuVUend+hlqLiFV1T309lf7GnGQZj953mOwUFq7zTNe59XUmR53JkcT/AFWh1JqA0xFJSZc95DWtaMknwCtPhzwmpaGkjvWq4G1NxmHOIZd2QDtjoXd8qcnZTp8dordl4tjhaDjqUlzfT1ZBo7zRvZz+wcY8Z5gw4+eF6aarttYfsJg13kcL38T+Jc8s8untPyCOngJZNM0YDj4gY8P9CqxoKDUt5mMljtlbWuBwXwxkgHsT0/Vb6sqcocdq23JDFcrcfz8hKvfpu+3x3J3cbbUvaZIXl4xlRx/NDKct5XDwW9sdPr6g9y/aTuMUABJm5A4AAdTgkj5L03O0wXWm+t0PLz4yMeIWxcFy4q2baMyCfCpJr1RpILnG1gaXYPZeK41wkacFeOsgeeeF5LHtOB5LQ1NVVROdHLnLVrct+p2uSfNBWBrpObqvZZ9bu0/IPYOeT2B6rzWm11upbtR2SgwJq6ZsIcejATu4+QGT6LqfSXDbSmkaSKK3WmnNS1oElVJGHSyHG5Ljvv2Gy4snIjTstt2V/WNVqwWoyju32KQp9e0mqqSW13GgqBHI3DywkOA+I3CrPXOjq20/+pWWofPbHAc2HZkjO+S/uPNdJcdaWOG0W2sgjbHMKzl9o0AOxyOOM9tuipSwaoj1HLWWyRrI7jTueOX8NUwHB2/Nhb8e32iviR06TkRysdZMI7JvZo1X0c9PQX7ipSNrmNkjt9NNXFrhkFzeVjc585M+i6hv3DKy3Fr6i2Rst1YRkOhbiNx/jZ0Oe/VUXwOooNP8YYXwNAprnb6mCNv5H5Y/l+TCupjlw9FF5l1ld+8XtyKx4hyr8fUOKuTXJHPF5tFzsdY9kkboKulIeQ07EZ2ew9laXDfWjdUW51JWOxcKTAl2++3wcPkQfNe7XdgZdbUaqFjTVUbXSRkj7zfxs9QPnhU/py5O0vrmiqIXEU9TIInjOzmP2GfgcH0XRNxz8fj295HZKyOv6fKUltbDn/fmWLxJ0PHXRP1LZoRHc6VnNI1jf8zGM5ae7sdD5Y8VVts1HLpC/wBHeqR7vqdUA6Vg6OYfvDHl4LpTAcN9/iuZuIVCy21NfQxN5RRXB7IwPBjxzgD5heYFvnVyonz7o1eH8l5VU8O7mtuXy7r6HStHUxVdNHVQuDmStD2keIIX3HRQrhBdX3XQdtkldzPhD4Hf8DiB+mFNVEzjwScSqZFXkWyrfZtAmhCxNQimhCAEIQgBIppIACR8U+qR8UBqdT3P+yLNU14ID2MIjz+c7D9VSN0nNNQOlkdl78ucT1J8VZvFCq5aOht4O9RMXkdw0f6kKotZzGGkLfENVi0mvgodndl68L4yVam+sn+S/kODenWaq1xLda1nPTWkCUAjZ0p+5n4bn0CuniRfJLDpaqqIXctROBBCR15nbZHwGSov9Hu2MpdGTXHkxLXVb3uPdrcNA+YPzX340l0lPaaUH3XTvkI+DcfuVHz/AOxmKL6bnHlTWo65Gqf2Yvb6LmyqdI2iivmsrdYq334ZH807Cd3jlLuU+R5d101Q0VLb6VlHRwMhhjaGsYxoAaPgFy3wvrQzjXTxSP2dNMwZ/wByQuqh0WOoybt27GvxbbOWXGDfJLkvqxuHMMEbYVSa+oqHSt8pKimBZFdjJzxAANa9uMuHx5xsrcxn5Km/pFxyiitNTC4tcBVMaQejixpH/SteBNwvWzI7QG5Z0K9+Ut0/wZFdWWdr4v7UpG5PVwA6hQashFQ0SY36Eqc8P9QR6r0zG+oIMvL7OZvZw2KjF5oDbrjLSuBDXfdPkrDYt/eR9Ex5NN1S6o0diu0unNQ2+8R5/wAHUslcO7QfeHqMj1XZdHUR1VPHUwkGOVjXtI8QRkLiuvDSS4jfG/xXUnB28PvfD201Mji6SGI0ryf9k4sH6NCh9RhyUyq+K6FtC5fL9zx8cKR1Row1LR/lKqKQ+QceT/5hcdmrntGq5aymcWyQ1PtG/wBf6bLufXlrN30jdbexvM6SmeWDu5o5h+oC4a1TF7O9Cqb9ypja8HzGx/ZbNOn/AI2l2Z3eE7VPEnU+0v1RbtPXwWPU1p1TE0/VjJHW8revIdngehd811HSzxVMDKiF4eyRoe1w6EEbFclwk1OirNUPwSxvsiT27fNXDwI12y9WOTTFfUNNfaSWR8xw6Snz7p8+X7p9O6anTvtYv7ucfibClOEcmP3eT+XYtWZoewtPQjB+C5q1vEbdcGmMgOpqmSNp8mPIb+gXSznDC5p1+/65exDFuai4StbjxzKQFp018p+mxw+GZNWWemx0nTv542yY2cAVzjxglb/bd65SPeroh6iBuV0bHyxRtb4Nbhcr8Sboy5XWSWEg/W6mWoBz1bnlYfk0Jp3Kc5dtv3HhmP8A2LLOyX7/AMFy8BGuGhGF34qqXH6KyVEuFtodZtDWqje3le6IzO+L3F37qWhcFr4rGyCzpq3JsmvVjQhC1nKCEIQAhCEAJHoml5IAHRI+KaRGcoCuuJJLr1a48jlEMrvXLVVGvD9m4eStriOzku9qmI2dHMzPnlpVV67hJB26hWfAaeKvqfRvDbTqrS9H+rLe4NRNh4eWsNA95shPx53Lw8XouZtplI2EsjfUtB/ZergrUNn0DRMHWF8kZx/MT+69XFChNVYG1TRvRzsl9D7p/wCpRFDVect/X9StQn5Otty/+5fnuc12Oq/sPjHQVsmGsZc4w4nbDX+6f6rsQdFxpxFon0l+NXEeR08bZGOHg4f911hoi/xam0rbb1G4E1NO1z8eDxs4ehBC3arW4zUiR8WUturIXRrY3v8Aoq445Wp9do5tfHHzG3VLJnD+B3uO+XNn0Vj/AOi8F7tkd5tFZap/uVUL4XeWRjKjKp8E1Iq2Ff7NkQu9Gmcf8Jq59l1LXWKR5DHOLmA/mBx08xj5Ke8QKLmjirmNGRsSq6qaCs05r2kfVM9nK2c01QAOkjTykf0KtvUUQq7A84zytyrXW+KD2PqNrXmwtj0kVBd3BjgfBwBV/fRsudPU6MqrcydrpqSteXx53a14BB+B975Fc/X52KdrmnocL78NNd1ugNTxXljHSUVR9lVxAke0jz1Hm3qPUeK4cyvza3FdTh1nDlnY0q4faXNfTsdqvwWcpGQeq4v4x6YNhvlfQQRlrKKodJCP9i/duPhsPRdhWW9W2/26G62qpZUU1Q0Pjew5BH+qqn6Qui3XO2Ranoqb2ktK32FUGjcxE7HzwT8iT4KNwbPKt4Zdyq+HMv2LNdVvJS5P59iq6F3s+Hls5uri1wHxyo3Zr/ctNahjvtqn9lUU8uR2cM7tPcHxUk1E5lrsdstLTj2TA4jyAwFBomuleS4Hckqds2l7r9D6DGEbFKM1umdbaZ4p2LU+m57lHMynrKanc6ame4BwcG/h/MMqqrJQO1DxJs9sB5m0zxUTu7cgLz83beqiOk6dkAmuc/uxU7Cck7E+A/QLe6DvFXarhV6nE7YjNmJhLckjIJxn0C41jKiuSh94gY6RHBhdHFfOa2XwL04kagZZdPyU8UvLV3EGngwdxke87yAGTnvhURo/T0mvNbxwRRuNBTOaZHDoIm7Y9T/Ve3Ul6v8Aq25x0MYkqLlWj2MEII+wjPUnwBO+6u3h1oek0RZGUMYa+rlAdUy/nf2HkFy2bYNXl/efUiLXHQsPyN97Zddv72/UlMELIY2xsGGsAAA8AF9B0QjoooqI0JJoAQkU0AIQhACRTSKAAjugIx1QEM4k0wfbqSuA/wAtUtyfJwwf1wqs1lTGWnEngWq89Q21t2s9XQHrLE4NPZ3Vp+YCpq5xuq7SQ5v2kWWvHYjYhWDSbFOp1Pt+5dPDOSlFRfWL/J/ybrgHdmmiuNidgOhlFQwdw4YPyI/VWfeKFl0tlTb3kYniLN/MbH5rnfQd8OmNYU9TK7lp5nGCbPTld0PocH0XSbCCPdIUdn1um7jXfmcPifFlh6h50OktpL59zlziLaJJbdFVSM5Z6N5jlGOnXP6hSX6Oms46KWp0TXSlomcaii5jtnrIwfH73/MpVxJ03HFVSVXsyaW5Dll22bLjr6gD9e6oWut9fYrq2ale6Kpo5RLDI3Ygg5BClrlHOpU13X5llhGvXNO4O7W6+D/9O0ASfkjGVBOGPEqg1tbmxTuZBdqdgFTT53P8be7T18lPOYEYVcnCUJOMj51kY9mNY6rVs0UBx30eylvtHqSnZiKtlYJNthUN8f8AiYPm1fef37A8E9Y/2Vp8RKajq9I3KOsjD2th5258HtILT8wFVVa/2Fif/u/2Vh0y12UtPsXbRcueViQrl1g9l8il9RPDKaQZ2Dv3Xuu2iLraNK2O8VEBNPdIDPHIB91ziTyHtkYI758lqtQuMzTCwe9JIGDvkqaM1Bf621QWavuU1RR08bI44XY5WtYAG7AeGAk3Lj3j0Jybu85OnbZddzTaO4gaq0DORaKs/V3PzLSTDmif3OM7HzH6q1YuN9XrS21Nn/u+2kdLFyy1An5mNBO+AQDuoQ2htFxAjqbeJZCNizY+pC+9Npu6z2+e1aVtFRUBp/xksLC/lP5QfE/0WLqqb82a22NGVh4M5e0XxSku/T/0il/ucd0u0srnkQNPJHjxA7euVnZbQLmcwfcBILiFJ6LhpeecA6SvUzh+F9P7NmfMkqb2Pg7qS6sbFeJIrJQdHQQEPmeOxPQfqsp5FUfenL8DKzVMPFhvOxN/ArK41NPN7Kw0EzI6Zp+2mJ2c7t5qV6c0VqG7mOnsdqlZEBgVtWwxwxju1p3cfRX3p7R9h0xQx0Nnt8UTGD75HM9x8SXHclbrGDsAuCzUpPlBFYyPFNj3VENvi/8AREdC8PLXo6F84kdV3Kcf4iskHvO7gdgpeGgJoUbKTm+KXUq9t075uyx7tghCFiawQhCAEIQgBCEIASTSPRAHVGeqB0R4lAJwznKq3V9oFqvT3tjIpLll7fyiX8Q9evzVp+PotTqOxwX62yUMp5XffjeOrHjof/PBdWHkPGtU+3c79Ny3h3qT6PkznDUNufTVTnBvjlXDwn1rFerS2zVs/wDjqNvKC47yRjofiPFQi82uaX21BWwiOspiWvb37EeR6gqJ0stfYbiytonuimhdlpB6f6hT+XRHKr5d+aZ9Fy8WvXMLyt/eXNP4/wCmdMXa2Ut3oZbfVNBjkbg9wfAjzVD6x0xLQ1poa+MCaPJhlxtKxWjoriLbtRwsp6t7KavAAdG44Dz3bn+i32odO2zUtC6juEeWndkjfvMPgWlRGLkTwZuuxe6+pTMDLv0LIdOTFpb81+69TmZtlqKSqjuNmuBo62E8zSH8jgfI9CFY+nuNV3toZSays75WtAH1umABd/Mw4HyPooFr6X+42oJbDcpPrDQxskUnLguYehx36g/BRGfWNskcGQU7nyE4a0N3ypKymnJjxdUXe7T8TV6o2z5prdPv+Jbuq+I02t7nBabMyWG1RuD5HPHK+d3gCPBo7d1rNXVYpLQ6POCW4Xl0lb5YKY11YzkkkGeU/hHZR/Xd59vL9UjcSG77DK6Kq44tO0TVTi04aVdK2jH82RKkhjq7qyeokaynpsyOLj+M7N/dTS1QQ18jIKKN0j3/AHWMaXyP+DBk+qk2iPo6MvMUN71nX1MMUjWujoIDyEjqC93UfAfNXhYdJ2DTNK2ksdrp6RjQBzMZ7zv5ndSfiVFTzoQ+yt2Q2R4kpx941R4pfl/JXOl+FNVU4mvjTR02x9ix320g7OI2YPIEn4K0rda6G1UsdHbqWOngjGGsY3AC9mAMowFHXZFmQ95sqWbqF+fLitf07Ix5eybQMb7p4Ca0nCCEIQ9BCEIAQhCAEIQgBCEIAQhCAEvJNIoAQOpQEDqUAePokRkFMdfRB6ICLav0g2+RCrpC2KvhH2T/AAePyu7j+iqa4UPtZ5KSupzS1kRw9jtt++fEea6A67YWk1HpG1algEdbEWSxj7Odmz2fA+I8ipHC1CWP7k+cSd0nWZYMlXZzj+a/j4FATW2opX8zQ5vLuHN8FIrRxD1TamNh+ttqYm7Bs45iB8eq9GodN6h0s4mpiNXQjf6zG3IA/iHVv9Fo/r9FIOYxsOVMtY+VHiT3ReuPG1WreSU1/fqmaviKybiFdqe61JjpXQQexLGNL+YAk5/VebTuhrfbpRVyR8z29HPA/QeC3ZudFCMtDGn4LU3LVDxJFR0UMs9TUuLIIYmF75Xdmgdfj0WUVVjx+CNseDFqVUFwxRs75eWUVP8AV6ZvPI7ZjGjJPkpdwx4RGOaPVWroeeqc4S09I8ZEXiC8eJ8vBbHhrwskt74tS6tja+54DoqYkOFMe5PQv38Nh59VabR02UNnZ7ufDDoUrWNbVy9nxntHu/UTGYG6zQhRhWBJoQgBJNCAXRBKCsXHCAZdjbCA7J6KA6k438OdK3Z1mu99Aq43csrIoXyexPZxaMA+Shtg482STV9YL5rGlfQTuEFupKKjme1mXbPkeWZLyMbDYZUdbquJVYq3Nb77denzOKeoY8JqtyW7e3y+ZeOd0s7dF4Ka9WyqYJKavp5WnO7ZAehIPyIIPbC1lx17pS0TOjud9pKUNpjWGSV/LEIQ4NLjIfd6uAxnK3yzceC3lZH8USUaLZvaMW38iRc22cJ5WoptT2CtoW3OkvNFNSPhFQ2Zk7SwxfnznHLsd+i+lTfrTR0dRX1VypoaekHNPK+ZoZEMZy49BsfFZrKpa3U1+KMXVYntwv8AA2ZKM+X6rUU+prHU1slup7xRy1UL/ZyQtnaXtfgHBGcg4c0+o7raZPl81lXdC5N1yT29Hv8AoeThKvbiTX0PohCFtMQSPRNI9EADogdSgdEDqUAePojwQOvog9EAh0wkU29UHqgMXtDm4cMg7bqLXbhppK8OdLLbhBK45MkDiwk/AbfopWegWLllCcoP3Xsbar7aHxVSafwK9HBHSnNl9VcXDsZm/wD1Uk0/ofTemn+2tNsjim5eQzOJdIR25jvjyC3w6+iY6rKVtkuUpG23NyMhbWTbXzBZdkj1T7LWco0IQgBCEIAQhCAR6LFw2WaTvD4rxg4Q4w6Ruel+IF2ZdopHNrK2Sqpagt+/A9xJwfzbkE9wPXTaKqpbdqqgrKeyC5TMqeWOia0/ascMezGMnJyd/DA+K74uVut9cWGtoaeo9m/LPaxNfynuMjZfN9rtgrI6wW6lFQxuGy+xbztGfB2MhUbI8MVvJco2NLf036v5lXnpkoX8Vc9tmtuXT67lC2X6LrKSkgrIqm2UldSWi4UdFmiLnQ1FS5jo5pcuc1z4+VwyAAec9znW6Y+itqa0xUVVVajtbKq11bqmjpvZPmpv80Jw1+eUlvug4A2dvvhdNM8fiVmP2Ui/CWmcS918vj9T6b/yzVkmpWb77Pmk/X/b/E5ovv0ZtZXnUdRdp9Q2Ux1dFNSyewpnUzeWRuDD7NoIMeS48xcXb791JdE/R9rNIVt6gp660Gy35gpq6iFI77Wn9pVOIGHAB3LPEwHccseMdMXkQMgY8Evxj1XtXhTTq5+bHi35/effr+Jru8U6ldQqJSXDyWyil0e6+qOd7B9FYWyS1VdfqKGvuNG1r57hLBmd0zaqGUPjP4T7KER569PNdDD2YABLdvNZePqkQM9ApPB0vG0lNYy24uvP0IzUdYy9Talky3232+u3p+h//9k=" width="255px" alt="Vòng Đeo Dương Vật"/>