Razz Card Stud

From Scientific Programs
Jump to: navigation, search

اگر شما هم دنبال کسب در آمد بالا و برنده شدن بازی در بهترین سایت های پیش بینی هستید با ماه همراه باشید! بازی پوکر چطور انجام می شود؟ برای شروع بازی پوکر بازیکنان دور یک میز مینشینند و یک کارت جلوی هر بازیکن قرار میگیرد. فردی که کارت بالاتری برای او بیاید به عنوان دیلر بازی انتخاب میشود. فرد دیلر آخرین فردی است که در یک دور بازی میکند و همچنین مسئول گذاشتن کارتهای روی زمین خواهد بود. به دو نفری که سمت چپ دیلر نشستهاند اصطلاحا اسمال بلایند و بیگ بلایند گفته میشود و لزوما در شرط بندی درگیر هستند. این دو بازیکن باید در ابتدای بازی بدون دیدن بازی سایر افراد شروع به شرط بندی کنند. اسمال بلایند شرط کمتر و بیگ بلایند دوبرابر مبلغ شرط اسمال بلایند را میبندد و بازی شروع میشود. بازی از سمت چپ بیگ بلایند ادامه پیدا میکند و در جهت عقربه های ساعت میچرخد.

به نفر اولی که بعد بیگ بلایند بازی میکند زیر تیغ میگویند. هر بازیکنی میتواند شرط را به همان مقدار نگه دارد، بیشتر کند و یا از ادامه دادن بازی صرف نظر کنند و کنار بکشند که در این حالت اصطلاحا میگوییم فولد کرده است. بعد از چرخیدن یک دست، دیلر سه کارت را روی زمین میگذارد و بازی ادامه پیدا میکند. هرکس باتوجه به ورقهایی که در دست دارد و ورقهای روی زمین تصمیم میگیرد که کدام یک از حرکات ذکر شده را انجام دهد. در دور بعدی دیلر آخرین کارت را رو میکند و ۵ کارت روی زمین قرار میگیرند. در این دور آخرین شرطها بسته میشوند و تمام مبالغ جمع میشوند. در نهایت همه دستها رو میشوند و کسی که بهترین ترکیب پنج تایی را با کارتهای خود، و کارت های روی زمین بسازد برنده بازی خواهد شد، پس تمام پولی که در بازی بوده به فرد برنده میرسد. شرط بندی فوتبال در بازی پوکر بلوف بزنیم؟

کسی که دست بدی دارد و احتمال میدهد که نمیتواند دست خوبی بسازد دو راه پیش روی خود دارد. میتواند فولد کند و کنار بکشد، و یا اینکه با بستن شرطهای خیلی بالا، بقیه بازیکنان را گول بزند تا همه آنها فولد کنند و خودش باقی بماند که به این کار بلوف میگویند. هدف هر بازیکن در بازی پوکر، ایجاد بهترین دست ۵تایی از بین ۷ کارت موجود است. باید ترتیب اهمیت این دستها را بدانیم تا بتوانیم برنده را تشخیص دهیم و روش بازی را متوجه شویم. تاپ استریت فلاش (royal flush): پنج کارت از آس تا ۱۰ با یک خال یکسان که باارزشترین دست در بازی پوکر است. کاره (Four of a kind یا Quad): چهار عدد از یک خال و یک برگ با خال متفاوت. رنگ (flush): پنج ورق از یک خال بدون اینکه پشت سر هم باشند. بش (high card): پنج کارت بدون هیچگونه دسته بندی که بی ارزشترین دست ممکن در پوکر است. برای برد در بازی پوکر به قدرت تحلیل بالا و تمرکز صحیح نیاز دارید.